IQ Holding B.V.

Corporate Finance
IQ Holding verleent diensten op het gebied van Corporate Finance gerelateerd aan vastgoed en financiën. Dankzij succesvol gefinancierde projecten in Tsjechië, Polen en Hongarije heeft IQ een bekendheid verworven zowel in Midden-Europa als in Nederland en Duitsland.

De kracht van IQ’s corporate finance diensten berust enerzijds op een uitgebreid netwerk van relaties met financiële instellingen en anderzijds op de kennis en bekwaamheid om de gewenste informatie aan zowel cliënten als financiële instellingen te verschaffen. IQ verzorgt voor haar cliënten de benodigde materialen zoals financiële memoranda en offerte aanvragen.

Enkele van onze referenties betreffende de corporatieve financiën:
  • Polen: Wonen & Natuur project – EUR 1,5 milj. aan ontwikkelingsfinanciën geregeld.
  • Hongarije: Wonen & Gezondheidszorg project – EUR 7 milj. aan ontwikkelings- en constructiefinanciering geregeld.
  • Tsjechië: Financiën voor vastgoedportfolio’s – verschillende portfolio’s tot EUR 15 miljoen.
  • Nederland:Herfinanciering van vastgoedportfolio’s – verschillende portfolio’s tot EUR 1400 miljoen.
  • Duitsland: Financiering van detailhandelportfolio’s – verschillende detailhandel-pakketten tot EUR 50 miljoen.
Concept ontwikkeling
IQ Holding verleent aan grondeigenaren en investeerders conceptontwikkeling diensten. Deze dienstverlening omvat zowel het uitwerken van een concept voor de ontwikkeling van projecten als de structurering - en de achterliggende conceptie – van investeringsfondsen.

IQ verzorgt een concept memorandum in nauwe samenwerking met de cliënt en soms in de beginfase ook met de betrokken autoriteiten. Het concept memorandum zal naast de beschrijving van het concept, de tijdslijn van de ontwikkeling en realisatie van het concept vermelden en bevat werkinstructies voor de relevante specialisten (accountants, juristen, architecten, e.d.), nodig voor de realisatie van het concept.

Enkele van onze referenties betreffende de conceptontwikkeling:
  • Tsjechië: Verscheidene investeringsfondsen, o.a. Landbouw- en Bosbouw grondfonds (zie IQ Real Estate).
    Verschillende projecten, o.a. monumentale objecten (culturele erfgoed) in eigendom van een aristocratische familie.
  • Hongarije: Hotel & Resort project, voor een Hongaarse investeringsmaatschappij.
  • Polen: Verscheidene deelprojecten gerelateerd aan residentieel en agrarisch.
Bedrijfsinformatie:

IQ Holding B.V.
Zetel: Fazantlaan 8, 7004 BM, Doetinchem, The Netherlands
Postadres: Maasdijk 47, 5371 AA Ravenstein, The Netherlands
KvK nr.: 09128837
BTW nr.: 8117.91.580.B.01
Email: iqholding@iq-group.info
Tel: +31-(0)314767002 (dhr. Hans Hiensch)
+420-724267936 (Mr. Pierre-Philippe Möller)


© Copyright 2013 IQ Group, Řehnice 8, Lhotky 294 06, Březno u Mladé Boleslavi, Czech Republic