IQ Fund Management poskytuje služby v rámci investičního managementu v České republice. Náš tým má více jak 10-ti leté zkušenosti na území České republiky, Polska a Maďarska. Od roku 2006 se zaměřujeme zejména na zemědělské pozemky a související investice.

3 P investičního managementu IQ do zemědělských pozemků:

Philosophy našeho zaměření je založena na:
 • Studiích organizace OCEG (Open Compliance & Ethics Group), Evropské komise a dalších, které poukazují na neustálý vzestup cen měkkých komodit díky tahu poptávky jako například růst populace, změna stravovacích návyků, změna politiky a bio-paliva.
 • Zvýšené pozornosti na omezení nabídky půdy a dodávky vody. Konzervativní prognózy naznačují potřebu zdvojnásobení celosvětové zemědělské produkce do roku 2050. Produkce bio-paliv by tuto prognózu mohla ztrojnásobit.
 • Zemědělské pozemky ve střední Evropě mají velký nevyužitý investiční potenciál.
Processing akviziční strategie:
 • Uplatnění požadavku investora na aktivní či pasivní management majetku a výstupní strategie:
  • Aktivní - založeno na produkci komodit na pozemcích – vyšší, ale proměnlivé návratnosti
  • Pasivní – založeno na pronájmu pozemků-nižší, ale stabilní každoroční návratnosti
  • Výstupní strategie – zásadní aspekt plánování jak při pasivní tak aktivní strategie
 • Realizace přizpůsobena oběma profilům, jak profilu majetku tak i profilu investora.
 • Vylepšení hodnoty managementu – toto může zahrnovat:
  • Konsolidační postupy
  • Vztahy s nájemci
  • Místní infrastruktura
People, kteří to uskuteční:
 • Silný tým manažerů a specialistů, spolupracujících v Cěské republice od roku 2006
  • Důkladná znalost zemědělských pozemků a jejich managementu
  • Odborná kvalifikace v oblasti • Právní • Daňové • Finanční • Technické • Obchodní
 • Tvoříme hodnoty a stabilitu ve všem, co děláme.
IQ Fund Management má ukazatele hodnot založené na faktických údajích a tato data jsou k dispozici pro náročné investory.

Pro více informací - firemní reference - nebo jakékoliv další dotazy nás kontaktujte.
Informace o společnosti

Název společnosti: IQ Fund Management s.r.o.
Ulice: Řehnice 8
PSČ a Město: 294 06 Březno u Mladé Boleslavi
Země: Česká republika
IČ: 28165748
DIČ: CZ28165748
Email: info@iq-group.info
Telefon: +420-312312057
Webová stránka: www.iq-group.info


© Copyright 2013 IQ Group, Řehnice 8, Lhotky 294 06, Březno u Mladé Boleslavi, Czech Republic