IQ BioEnergy je společnost zabývající se investicemi a řízením projektů v sektoru obnovitelné energie a která vyvíjí, buduje, vlastní a provozuje bioplynové a kogenerační stanice na principu anaerobní digesce (kontrolovaná mikrobiální přeměna organických látek bez přístupu vzduchu vedoucí k výrobě bioplynu a digestátu) ve střední Evropě. V rámci České republiky se zaměřujeme na akvizici projektů, které jsou již v provozu.

IQ BioEnergy rozvíjí své projekty v úzkém partnerství s dodavateli vstupních surovin a/nebo organického odpadního materiálu. Zajímají nás akvizice do již existujících bioplynových stanic a zároveň je v našem zájmu vytvoření dlouhodobého partnerství se stávajícími vlastníky-provozovateli.

Bioplyn je účinná a udržitelná forma energie z obnovitelných zdrojů vznikající anaerobní digescí, která převádí vstupní suroviny na „base load“ silovou elektřinu, teplo a velmi kvalitní organické hnojivo. Odvětví bioplynu stabilizuje příjmy zemědělských podniků a poskytuje bezpečné prostředky pro zpracování organického odpadového materiálu, přičemž podporuje cíle snižování škodlivých emisí skleníkových plynů, které vedou ke globálnímu oteplování.

Pokud máte zájem o další informace o našich činnostech, nebo pokud hledáte partnera pro podporu rozvoje nebo financování vašeho projektu, prosím kontaktujte nás.

Detaily firmy:

IQ BioEnergy s.r.o.
Sídlo společnosti: Řehnice 8, 294 06 Březno u Mladé Boleslavi, Česká republika.
IČO: 24828505
DIČ: CZ24828505
Email: info@iq-group.info
Tel: +420-312312057

© Copyright 2019 IQ Group, Šítkova 233/1, Praha 1, Czech Republic


Zásady ochrany osobních údajů             Privacy Policy