O skupině IQ Group

IQ Group byla založena v roce 2002 s cílem a filozofií poskytovat prvotřídní služby a know-how v oblasti firemního managementu a rozvoje, investičního inženýrství a investičního managementu. K dnešnímu dni má IQ Group za sebou úspěšné působení v České republice, Maďarsku, Polsku a Nizozemsku, a taktéž má své pobočky v České republice a Nizozemsku. IQ Group tvoří společnosti:
  • IQ Fund Management s.r.o.
  • IQ IT Support s.r.o.
  • IQ BioEnergy s.r.o.
Základní myšlenkou IQ Group vedoucí k jejímu založení, bylo vytvořit skupinu firem, která se zakládá na zodpovědném managementu a vést jí v souladu s principy přírodou. Naším posláním a cílem je:
Být vynikající evropskou skupinou na poli řízení společností a investic a zvyšovat kvalitu našich služeb harmonickou kombinací vědomostí, firemního řízení a investic. Za účelem zprostředkování dokonalé a setrvalé hodnoty, vedeme naše obchody s integritou a otevřeností, dodávaje optimální výsledky s konkrétně definovanými obchodními principy.

Členové IQ Group si dali za cíl, že se jejich činy budou odvíjet od následujících hodnot:
  • Obětavost ve prospěch klienta
  • Inovace, na které nám záleží i v rámci světa
  • Důvěra a zodpovědnost ve všech směrech
Při pohledu do nedávné minulosti skupiny IQ můžeme konstatovat, že díky kvalitnímu poskytování služeb jsme položili pevný základ naší obchodní činnosti. Prostřednictvím naší dceřiné společnosti IQ Fund Management jsme založili činnosti a provedli investice do Zemědělství, lesnictví, půdních celků a bio-energií. V rámci této činnosti se nám podařilo přispět k životnímu prostředí tím, že jsme spojili projekty na zlepšení přírody s vytvořením obchodních hodnot zajišťujících přímou a nepřímou návratnost investic.

Díky tomuto pevnému základu je IQ velmi silnou a stabilní skupinou, a nadále očekáváme její další růst.

Těšíme se na obchodní spolupráci s Vámi.

Informace o skupině:

IQ Holding B.V.
Sídlo společnosti: Fazantlaan 8, 7004 BM, Doetinchem, The Netherlands.
Korespondenční adresa: Maasdijk 47, 5371 AA Ravenstein, Nizozemsko
IČ: 09128837
DIČ: 8117.91.580.B.01
Email: iqholding@iq-group.info
Теl.: +31-(0)314-767002

© Copyright 2018 IQ Group, Šítkova 233/1, Praha 1, Czech Republic


Zásady ochrany osobních údajů             Privacy Policy